Vindstilla

 

 

Något som tycks glömmas bort i debatten om den så kallade miljövänliga vindkraften är reglerkraften. Hur ska man tillgodo se att det finns el när det inte blåser? Vattenkraften måste byggas ut vilket innebär ytterligare stora ingrepp i natur och miljö! En enorm utbyggnad av kraftnätet krävs för att denna reglerkraft ska kunna transporteras till hela landet. Detta till en kalkylerad kostnad på ca 70 miljarder kronor.

Danmark med sin dominerande vindpark brukar användas som ett lysande exempel på vindkraftens möjligheter. Sanningen är att man tillför koleldning till 60-80% för att klara energiförsörjningen när vind uteblir. 

Hur hänger det ihop med argumenten om en ren och miljövänlig energi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under uppbyggnad.

 

 

Och om det inte blåser tillräckligt?
 Foto: Stina Ekdahl

Motvind Skogsbygden