Ett verk tornar upp sig i skogskanten. Foto: Stina Ekdahl

Varför nej till vindkraft?

 

 

De flesta föreningar och organisationer utgår från en gemensam värdegrund. Här redovisar vi att vårt motstånd mot vindkraften består trots mediernas dramatisering. Nyheter brukar ha en begränsad livslängd.

Vindkraftsforceringen styrs av marknadskrafter och har blivit möjlig på grund av okunskap och ett feltänk. Man har angripit energiförsörjningen i fel ända. Vår nuvarande elproduktion räcker till om Vattenfall inte på ett smart sätt säljer ut vårt vattenmagasin så att det uppstår en brist när vi som bäst behöver el. En dyr import som sedan används som prisfaktor. Om regeringen istället för att göda de nu etablerade vindbaronerna, satsat på konsulttjänster och stimulanspaket för hushåll med hög förbrukning genom direktel, skulle detta kunna ge ett energiöverskott. Lägger man till alla moderna stand by funktioner som beräknas förbruka hälften av vad vindenergin tillförde 2010 så illustrerar detta vår tokiga situation.

Landskapsbild och glesbygd skadas genom ingrepp i vår natur som blir något av en spöklig industriort. Detta ingrepp berör inte endast av vindparker lokalt utan reglerkraften kräver omfattande ingrepp i våra norrlandsälvar. Energiöverföring från dessa norrlandsälvar skall ske genom kabeldragning som förutom miljöpåverkan kostar 70-90 miljarder.

Människor kommer i kläm och far illa, bygder splittras av vår regering  som tvingar kommuner till delaktighet samt av  den populistiska lansering som projektörer och  vinnande markägare producerar, man döljer  faktiska förhållanden och begränsningar.

Vindkraften som affärsidé kan liknas av Fermentas strategi. Man döljer dålig vinst genom expansion. Denna strategi har en begränsad livstid men skall vi tvingas vara delaktiga?

Slutligen: Varför ett onödigt högt elpris som till sin funktion försämrar vår livsmiljö?

 

 

 

 

 

 

 

 

Under uppbyggnad.

 

 

 

 

Vy över Tränningen med naturreservatet i bakgrunden. Foto: Magdalena Eriksson

Motvind Skogsbygden