Vindbruksplan

 

 

Vårgårda kommun har tagit fram nytt förslag till vindbruksplan. Det vill säga, en plan som pekar ut vilka områden kommunen anser är lämpade för vindkraft och vilka som är olämpliga. En plan som ska underlätta för tjänstemännen på kommunen vid hantering av vindkraftsärenden. En plan som även ska vara till hjälp och information för vindkraftsexploatörer.

 

Denna plan är ett tillägg till kommunens Översiktsplan ÖP2006. 

Ta del av planen genom att gå in på www.vargarda.se och sök på vindbruksplan.

 

Föreningen Motvind har lämnat in ett omfattande yttrande till denna ursprungsplan och arbetar nu med ett yttrande till det nya planförslaget.

Välkommen att kontakta föreningen för att ta del av det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen välkomnande syn.
Foto: Stina Ekdahl

Motvind Skogsbygden

Tränningen.

Foto: Magdalena Eriksson