Länkar

 

 

Artiklar

Vindkraft runt knuten kräver acceptans - Folkpartiet (Borås Tidning)

Vindkraften - en krisbransch - Ulf Lindblom (GP debatt)

Desinformation från vindkraftindustrin - Törnvall & Fagerström (GP debatt)

Sluta svälja vindkraftspropagandan - Matts Blidström, Debatt Tidningen Skogen (pdf)

Utbyggd vindkraft inte genomtänkt - Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott replikerar (Brännpunkt, SvD)

 

Meningslös satsning på vindkraft - Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott (SvD)


Forskare: vindkraft smutsig teknik - forskare vid Uppsala universitet, (Land Lantbruk & Skogsland)

Nej, vindkraften gör att elen blir dyr - Jonny Fagerström, FSL, (SvD)

 

 

Rapporter

Vindkraften - 215 miljader senare (TIMBRO)

 

 

Hälsorisker

Wind Turbine Syndrome - vetenskaplig artikel om lågfrekvent bullers inverkan på hjärnan (N. Pierpont, 2009)

 

Akustisk strålning - svensk professor/överläkare vid Sahlgrenska skriver om denna hälsofara (pdf)

 

 

Organisationer - Föreningar

Föreningen Rädda Tränningen

 

Alefjälls Naturskyddsförening

 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL

 


Övrigt 

En dag i Krokek - i skuggan av ett vindkraftverk (Youtube)

 

Energisnålt hus med hjälp av aktiv solenergilagring (BT)

 

 

 

 

 

 

Under uppbyggnad.

 

 

 

 

 

 

Harmonisk vy. Foto: Magdalena Eriksson

Motvind Skogsbygden