Våga vägra vindkraft

 

 

Sverige är fantastiskt. Vi har en unik natur i landet. En del av den unika naturen finns i Vårgårda kommun. Mer specifikt finns den i Skogsbygden och i synnerhet på vår allmänning. I detta område projekterar för närvarande Eolus Vind AB två vindkraftsparker om totalt 13 st verk. Här uppstår en oerhörd intressekonflikt; å ena sidan boende i bygden, naturvänner, fågelskådare och andra upplysta människor och å andra sidan ett vinstdrivande företag, några få intresserade bybor samt en allmänningsstyrelse med lockande arrendeintäkter i sikte. En konflikt som denna riskerar att splittra bygden och för alltid förstöra den gemenskap som finns idag. En konflikt som denna motverkar, som vi uppfattar, ett av Vårgårda kommuns mål, nämligen att aktivt locka hit nya kommuninvånare. En konflikt som denna försvårar i högsta grad för de verksamma småbrukare som med brinnande intresse och stort engagemang, försöker bedriva sina näringar i denna idylliska landsbygd t ex via turism.

Vad händer med den unika naturmiljön? Vad händer med vårt område som faktiskt klassats som "Tyst område"? Ska vi offra allt detta till inhemska och kanske även utländska exploatörer?

Som boende i bygden och med stort intresse för såväl natur, miljö och energi som för samhällsekonomi vill vi förhindra att denna vindkraftsexploatering sker!

 

 

 

 

Aktuellt

 

Vårgårda kommun antog vid kommunfullmäktige den 1 oktober 2014 den föreslagna vindbruksplanen. Detta innebär att större delen av det föreslagna området Brevikshult utgår i planen! 

 

Smålom. Foto: Göran Bäckstrand

Motvind Skogsbygden

Tränningen.

Foto: Magdalena Eriksson

 

Besökare: